Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225
 30/12/21  Chăm sóc trẻ  26
Giờ ăn của trẻ tại trường
 08/05/21  Chăm sóc trẻ  69
Giáo viên vệ sinh cho trẻ, chuẩn bị bàn ghế cho trẻ và cho trẻ ngồi vào bàn ăn, chia ăn cho trẻ, và cho trẻ ăn, trẻ ăn ngon miệng và ăn hết suất, 
 08/05/21  Chuyên môn  68
Trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học bài hát to rõ lời bài hát đạt 95% trẻ lắm được bài 
 08/05/21  Chuyên môn  70
Trẻ có kỹ năng nhảy bật qua 5 ô thành thạo