Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
10/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn
cho trẻ em, học sinh khi trở lại trường học

Ngày ban hành:
09/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 61/QĐ-UBND ngày 28/01/2022
của UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành:
08/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc rà soát, báo cáo công chức, viên chức quản lý,  lãnh đạo

Ngày ban hành:
07/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện các nhiệm vụ trở lại trường sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày ban hành:
06/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
11/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em,
học sinh giai đoạn 2021-2025 trong các trường MN, TH, THCS

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong ngành Giáo dục huyện Lương Tài

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đón đoàn kiểm tra PCGD,XMC tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Ngày ban hành:
07/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn sơ kết học kỳ Ină m học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực