Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
10/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn
cho trẻ em, học sinh khi trở lại trường học

Ngày ban hành:
09/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc rà soát, báo cáo công chức, viên chức quản lý,  lãnh đạo

Ngày ban hành:
07/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em,
học sinh giai đoạn 2021-2025 trong các trường MN, TH, THCS

Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đón đoàn kiểm tra PCGD,XMC tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Ngày ban hành:
07/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục thường xuyên

Ngày ban hành:
05/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong trạng thái bình thường mới

Ngày ban hành:
22/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuần lễ học tập suốt đời 2021

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện tổng kết năm học 2020-2021.

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc đánh giá CBQL, GV theo tiêu chuẩn  năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực