GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Email: c0minhtanlt@bacninh.edu.vn

Điện thoại: 0352439365

 

1. Mô hình hoạt động: Giáo dục mầm non 

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Nhà trường gồm có 38 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Cán bộ quản lý gồm 3 đồng chí ( 1 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng), Giáo viên gồm 24 đồng chí ( Giáo viên mẫu giáo 16 đc, giáo viên nhà trẻ 8 đồng chí), nhân viên gồm 11 đc ( 1 kế toán, 1 văn thư, 7 cô nuôi vfa 2 bảo vệ). Trình độ : Đại học = 22 đc, cao đẳng = 1 đc, trung cấp = 10 đồng chí, sơ cấp 3 đồng chí ( cô nuôi) . Đội ngũ của nhà trường luôn yêu nghề, mến trẻ, năng động, nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường trở thành trường học: " An toàn, thân thiện, luôn lấy trẻ làm trung tâm"
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
- Quan tâm đến vấn đề an toàn về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dụcluôn lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp làm đồ dùng trực quan sinh động ; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động.

 - Tổ chức cho trẻ mẫu giáo ăn bán trú 2 bữa ( 1 bữa trưa chính, 1 bữa phụ đầu giừo chiều) ; trẻ nhà trẻ ăn 3 bữa ( 1 bữa sáng, 1 bữa trưa chính và 1 bữa phụ đầu giừo chiều), thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. 
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch đã xây dựng
- Chương trình giáo dục đưa ra các độ tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ, mang tính đồng tâm phát triển.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Minh Tân