Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225
 • Nguyễn Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cô nuôi
  • Điện thoại:
   0962869285
 • Nguyễn Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cô nuôi
  • Điện thoại:
   0976815624
 • Phạm Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cô nuôi
  • Điện thoại:
   0375634231
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0348859569