Được thành lập vào năm 1992, Với 7 cán bộ, giáo viên. Có 6 lớp học nằm dải rác ở năm thôn. Lớp học còn phải học tạm, học nhờ ở nhà dân, Trường Mầm non Minh Tânb đến năm 2011 chuyển sang hình thức trường công lập. Ngày nay trường có cơ sở vật chất khang trang với 2 khu kiên cố, đầy đủ công trình phụ trợ, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, 12 lớp học, 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. gồm 298 học sinh