Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1992, Với 7 cán bộ, giáo viên. Có 6 lớp học nằm dải rác ở năm thôn. Lớp học còn phải học tạm, học nhờ ở nhà dân, Trường Mầm non Minh Tânb đến năm 2011 chuyển sang hình thức trường công lập. Ngày nay trường có cơ sở vật chất khang trang với 2 khu khiên cố, đầy đủ công trình phụ trợ, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, 12 lớp học, 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. gồm hơn 300 học sinh