Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Minh Tân

Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
02413654225
c0minhtanlt@bacninh.edu.vn